การหายใจ... ล้างพิษ

ปัจจุบันทุกคนล้วนเผชิญหน้ากับสารพิษต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับสารพิษภายนอก อาทิเช่น
ควันบุหรี่ ควันท่อไอเสีย ยาฆ่าแมลง สารเคมีจากสิ่งแวดล้อม น้ำดื่มไม่สะอาด อาหารปรุงแต่งต่าง ๆ และสารพิษ
ภายใน อย่างความเครียด ความกดดัน อารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกดดัน ทำให้ร่างกายหลั่งสารพิษที่มีผลต่อกลไก
การทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย

หากร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ก็อาจจะขจัดสารพิษออกไปได้ แต่ถ้าสารพิษมีมากเกินไปหรือไม่สามารถขจัด
สารพิษออกไปได้ ก็จะทำให้ร่างกายอ่อนแอ และสารพิษนั้นก็จะกลับมาทำร้ายร่างกายด้วยโรคภัยต่าง ๆ เช่น
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน จึงต้องมีการล้างพิษเพื่อช่วยบำบัดฟื้นฟูร่างกาย

สารพิษรอบตัว

 • ปกติร่างกายจะได้รับสารพิษต่างๆไม่ว่าจะจากฝุ่นละออง ไอระเหย หรือก๊าซ รวมทั้งกลิ่นเขม่า ควัน
  สารกัมมันตรังสี สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ปรอท ตะกั่ว ออกไซด์ของไนไตรเจน และคาร์บอน เป็นต้น
 • สำหรับอาหารมีสารแปลกปลอมเจือปน เช่น พิษจากยาฆ่าแมลงตกค้าง สารปรุงแต่งสี สีสังเคราะห์ทุกชนิด
  สารกันบูด ตลอดจนการรับประทานอาหารไม่ถูกสัดส่วน การรับประทานแต่เนื้อสัตว์มากเกินไป อาหารว่างที่
  เต็มไปด้วยของทอดที่อุดมไปด้วยไขมัน รับประทานผักสดและผลไม้น้อย ทำให้ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน
 • อีกทั้งไม่ออกกำลังกาย การพักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และชักนำให้เป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง
  หัวใจ เบาหวาน ความดัน โรคอ้วน โรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ เช่น โรคปอด ไซนัส หวัด และภูมิแพ้

การล้างพิษมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น ล้างพิษด้วยการรับประทาน ล้างพิษทางจิตใจ ล้างพิษมลภาวะด้วยต้นไม้ ล้างพิษ
ด้วยการหายใจ และอีกมากมาย

การล้างพิษด้วยการหายใจคืออะไร ?
การล้างพิษด้วยการหายใจ ถือเป็นการเติมออกซิเจนให้กับร่างกาย และทำให้จิตใจสงบ การหายใจลึก ๆ
เป็นการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างร่างกายและจิตใจ ปอดและกะบังลมทำให้ออกซิเจนหมุนเวียนดีขึ้น

ขั้นตอนการหายใจล้างพิษ
     1. นั่งในท่าสบาย หลังตรง แล้ววางมือขวาบนหน้าอก และมือซ้ายวางบนหน้าท้อง
     2. หายใจเข้าช้าๆ และลึก ๆ โดยให้มือซ้ายที่วางอยู่บนหน้าท้องยกขึ้น ขณะมือขวาที่หน้าอกอยู่นิ่ง
     3. กลั้นหายใจชั่วครู่ แล้วผ่อนลมหายใจออกด้วยความเร็วสม่ำเสมอ จนรู้สึกว่าปอดและท้องแฟบ
     4. หายใจเข้าเหมือนเดิมอีกครั้ง แล้วกลั้นหายใจ 2-3 วินาที จึงหายใจออกให้ท้องแฟบมากที่สุด

หากท่านปฏิบัติตามวิธีการที่แนะนำข้างต้นวันละ 5 นาที ล้างพิษด้วยการหายใจ เป็นการกำจัดของเสียออกจาก
ร่างกายวิธีหนึ่ง การหายใจอย่างถูกวิธีจะช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายได้หมด

Cr. todayhealth

Recent Post

icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-598icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-599icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5910icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5911icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5912icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5913icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5914

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Follow Us

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube