ประโยชน์ของน้ำทะเลเอเดรียติกคืออะไร

องค์ประกอบทางเคมีของน้ำทะเลเอเดรียติก น้ำเลือด และของเหลวที่อยู่ระหว่างเซลล์มีความคล้ายกัน จากการศึกษาพบว่าแร่ธาตุแมกนีเซี่ยมและแคลเซียมที่อยู่ในน้ำทะเลจะกระตุ้นการขจัดสิ่งแปลกปลอม โดยการให้พลังงานแก่เซลล์พัดโบกที่เยื่อบุโพรงจมูก แร่ธาตุคาร์บอเนต ซัลเฟต และคลอไรด์ จะช่วยให้เยื่อบุช่องจมูกสร้างเมือกคัดหลั่งที่เป็นปกติ

icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-598icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-599icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5910icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5911icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5912icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5913icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5914

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Follow Us

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube