มีผลการทดลองในคนยืนยันว่า อควา มาริส ได้ผลดีหรือไม่

มีการศึกษาโดยใช้ผลิตภัณฑ์ อควา มาริส ในคนยืนยันถึงประสิทธิภาพหลายกรณี ดังตัวอย่างเช่น

Study 1 – Kiselev et al., Department of Otorhinolaryngology, Saint Petersburg Institute of Therapy, RF.

การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบของน้ำทะเลอเดรียติกที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุจะส่งผลกระตุ้นการทำความสะอาดด้วยตัวเองของผนังเยื่อบุโพรงจมูก

การศึกษาในผู้ใหญ่ที่มีอาการ rhinitis และ sinusitis พบว่า กลุ่มที่ใช้ อควา มาริส จะรู้สึกหายใจโล่งขึ้นภายใน 2 วัน เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้จะรู้สึกหายใจโล่งในวันที่ 4 ของการรักษา

การศึกษาในเด็กที่มีอาการ chronic adenoiditis พบว่า อควา มาริส ช่วยกระตุ้นการทำความสะอาดด้วยตัวเองของผนังเยื่อบุโพรงจมูก

การศึกษาทั้งสองกรณีทดสอบโดยใช้ saccharine test พบว่า ระยะเวลาในการทดสอบในกลุ่มที่ใช้ อควา มาริส สั้นลงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้

Study 2 - Garashenko T.I., Medical use of preparation AQUA MARIS (Jadran, Croatia) in prevention of ARVI (Acute Respiratory Viral Infection) and influenza in mass school providing general education

การศึกษานี้ทำในเด็กพบว่า การฉีดพ่นน้ำทะเลอเดรียติก อควา มาริส วันละสองครั้ง ตอนเช้าเมื่อถึงโรงเรียนและตอนเย็นก่อนกลับบ้านช่วยลดการเกิดโรคหวัดและการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ในช่วงที่มีการระบาดของโรค (ฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาว)

ในกลุ่มที่ได้รับการสเปรย์ อควา มาริส พบเด็กมีการป่วย 17% แต่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับ พบว่ามีเด็กป่วยมากถึง 32% และเมื่อดูจำนวนวันป่วยเฉลี่ยต่อคนพบว่ากลุ่มเด็กที่ได้รับการสเปรย์ อควา มาริส มีวันป่วย 1.2 วัน ในขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้รับจะมีวันป่วยเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 2.2 วัน

Study 3 – prim.mr.sc. Markov Glavaš D., Head of pediatric division, KBC Zagreb, Diagnosis and therapy of rhinitis in children

การศึกษานี้ทำในเด็กอายุระหว่างทารก 10 เดือนจนถึงเด็กอายุ 10 ขวบที่มีอาการหวัด ภูมิแพ้ที่มีการอักเสบของเยื่อบุโพรงจมูก หลังการสเปรย์โพรงจมูกวันละ 3 - 4 ครั้งด้วย อควา มาริส หนึ่งเดือนพบว่า การตรวจด้วยการทำ PEP Smear ชั้นเนื้อเยื่อบุโพรงจมูกกลับมาเป็นปกติและสามารถทำงานได้ตามเดิม ช่วยให้คนไข้กลับมาดำรงชีพได้อย่างดี และลดการเข้าพักในโรงพยาบาล

Study 4 – Chkhartishvili E., Zhorzholiani L. et al., Nasal disease management by using Aqua Maris solution, Annals of biomedical research and education, Vol 4, Issue 4, 2004

การศึกษานี้เป็นการศึกษาในเด็กที่มีอาการภูมิแพ้ การติดเชื้อในโพรงจมูก มีอายุระหว่าง 8 เดือนถึง 11 ปี โดยแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่มและทั้งสองกลุ่มก็ได้รับยาพื้นฐานตามอาการ มีกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการสเปรย์โพรงจมูกวันละ 3 ครั้ง นาน 2 - 4 สัปดาห์ด้วยผลิตภัณฑ์ อควา มาริส และพบว่า กลุ่มที่ได้รับสเปรย์ด้วย อควา มาริส มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทางเดินหายใจสะอาด หายใจโล่ง

การศึกษานี้จึงแนะนำให้ใช้ อควา มาริส ในการร่วมรักษาอาการภูมิแพ้ การติดเชื้อในโพรงจมูก เพราะการรักษานี้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพที่ดี และมีราคาไม่สูง เหมาะสมกับการใช้

icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-598icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-599icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5910icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5911icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5912icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5913icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5914

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Follow Us

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube