h8 6-9-598

จากน้ำทะเลเอเดรียติก...สู่มาตรฐานทางเภสัชกรรม

‘อควา มาริส’ ทุ่มเทพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากน้ำทะเลเพื่อช่วยดูแลผู้ที่มีปัญหาด้านจมูก โดยผสานสรรพคุณของน้ำทะเลเอเดรียติกในการบำบัดเข้ากับความเชี่ยวชาญทางเภสัชกรรม  ทั้งยังเป็นผู้นำด้านการนำพลังบำบัดจากน้ำทะเลมาใช้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ ‘อควา มาริส’ มีน้ำทะเลบริสุทธิ์จากทะเลเอเดรียติกเป็นส่วนประกอบหลัก ไม่ใส่วัตถุกันเสียและสารเติมแต่งใด ๆ ทั้งยังผลิตขึ้นตามมาตรฐานทางเภสัชกรรมสำหรับการผลิตแบบปลอดเชื้อ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีของยุโรป (European GMP Standards)

aqua-kapljica

กระบวนการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด

ส่วนประกอบของน้ำทะเลมีความซับซ้อนสูงและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างสภาพแวดล้อมเทียมเช่นเดียวกันขึ้น นอกจากนี้ น้ำทะเลยังมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ดังนั้น การผลิต ‘อควา มาริส’ ที่มีส่วนผสมของน้ำทะเลสกัดจึงเป็นกระบวนการที่มีความละเอียดซับซ้อนและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด

แม้ว่าบริเวณที่น้ำทะเลถูกนำมาสกัดจะเป็นความลับ แต่การจัดเก็บน้ำทะเลเป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งครอบคลุมระดับความลึกของน้ำทะเลที่นำมาใช้ ระยะห่างจากชายฝั่ง และแม้กระทั่งสภาพอากาศ เพื่อให้มั่นใจว่าธาตุอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและตัวแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของน้ำทะเลมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดขณะผ่านกระบวนการสกัด สำหรับรูปแบบการขนส่งนั้นมีทั้งการใช้ตู้ขนส่งทางเรือและรถบรรทุกที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ รวมถึงการใช้ปั๊มและท่อในการขนส่ง กระบวนการผลิตภายในโรงงานของบริษัท ‘เจจีแอล’ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เกือบทั้งหมดและมีการควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่องโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง

กระบวนการปลอดเชื้ออยู่ภายใต้การควบคุมตลอดเวลา ทั้งความดันอากาศ ความเร็วลมที่ไหลผ่านอุณหภูมิ และปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ โดยมีการติดตามตรวจสอบด้านจุลชีววิทยากับสถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ และบุคลากรทุกวัน ทุกรอบการผลิตจะได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดและตัวบ่งชี้ทางจุลชีววิทยาหลัก ๆ โดยผลิตภัณฑ์จะถูกส่งไปวางจำหน่ายก็ต่อเมื่อผ่านการอนุมัติจากผู้เชี่ยวชาญฝ่ายควบคุมคุณภาพแล้วเท่านั้น

‘เจจีแอล’ (JGL) เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานในด้านการพัฒนาและผลิตน้ำสเปรย์สำหรับล้างหรือพ่นจมูกที่มีน้ำทะเลเป็นส่วนประกอบหลัก รวมถึงน้ำสเปรย์สำหรับล้างหรือพ่นจมูกเพื่อการใช้งานทางเภสัชกรรม บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP Certificate) และใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล (ISO Certificate) จากหน่วยงานรับรองมาตรฐานในยุโรป

aqua-proizvodnja

icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-598icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-599icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5910icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5911icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5912icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5913icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5914

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Follow Us

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube