ไทย / English

quality-control

ประกันคุณภาพ

 

เนื่องจากข้อกำหนดด้านคุณภาพในธุรกิจยามีความเข้มงวดมาก ความมุ่งมั่นของเราที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องและเหนือกว่าหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิต ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP Certificate) และใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล (ISO Certificate) ทั้งยังผ่านการตรวจประเมินหลากหลายรูปแบบที่จัดทำโดยพันธมิตรทั้งรายเดิมและรายใหม่

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก เพราะต้องการให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยอย่างรวดเร็วที่สุด สำหรับเรา…คุณภาพไม่ได้หมายถึงเพียงการตอบสนองความต้องการที่กำหนด แต่เราเชื่อว่าคุณภาพอยู่ในวิธีคิดและเป็นพื้นฐานของกิจกรรมที่ทำเป็นประจำ ปรัชญาองค์กรเช่นนี้คือสิ่งที่ขับเคลื่อนเราสู่ความเป็นเลิศและความโดดเด่นที่เหนือกว่า

กระบวนการตั้งแต่คิดริเริ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดและส่งถึงมือลูกค้านั้นมักมีรายละเอียดซับซ้อนสูง แต่ไม่ว่าผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการจะมีความยุ่งยากซับซ้อนอย่างไร ที่ ‘เจจีแอล’ เรายังคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานระดับสูงเอาไว้เสมอ ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มยา (เช่น อาหารเสริม หรือเวชสำอาง) จึงได้รับการพัฒนา ผลิต และทดสอบตามมาตรฐานทางเภสัชกรรมที่เข้มงวดเช่นกัน

ระบบคุณภาพแบบบูรณาการที่โดดเด่นของ ‘เจจีแอล’ ไม่เพียงครอบคลุมกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน แต่ยังครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานในส่วนอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรและการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย โดยเรานำกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและดีที่สุดมาใช้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทางการแข่งขันและช่วยให้มีผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายพร้อมสำหรับทุกเวลาที่ทุกคนต้องการ

แนวทางพื้นฐานของระบบบริหารคุณภาพที่ ‘เจจีแอล’ คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

contact-us

icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-598icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-599icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5910icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5911icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5912icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5913icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5914