“มลพิษ” ภัยคุกคามสุขภาพคนไทย

ทุกวันนี้ คนไทยต้องเผชิญกับมลพิษ มากมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แค่หันหน้ามองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นท้องฟ้าที่แสนจะขมุกขมัว ก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่า นั่นมัวฝนหรือว่ามัวฝุ่นกันแน่ เห็นแล้วก็ให้เป็นห่วงสุขภาพร่างกายของเราเสียเหลือเกิน แต่ว่าไม่ใช่แค่ฝุ่นในอากาศ หรือสารเคมีที่เป็นข่าวหรอกนะที่น่าเป็นห่วง เพราะมลพิษที่อยู่ใกล้ตัวเรายังมีอยู่อีกเยอะ มาดูกันสิว่า วันหนึ่ง ๆ เราต้องเผชิญกับมลพิษอะไรบ้าง

 

มลพิษ ทางอากาศ - Air Pollution
มลพิษทางอากาศ หมายถึงฝุ่นละออง วัตถุอันตราย สารพิษ หรืออะไรก็ตามที่อยู่ในอากาศ ที่ทำให้เกิดโรค และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในมนุษย์ และทำลายสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เช่น พืช หรือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นมลพิษที่หลีกเลี่ยงได้ยากที่สุด เพราะเราว่าเราสามารถหายใจเอามลพิษเหล่านี้เข้าร่างกายได้อย่างง่ายดาย โดยมลพิษในอากาศนั้น มีที่มาจากหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น
 1. จากธรรมชาติ เป็นมลพิษที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์ และส่งผลกระทบที่ไม่ร้ายแรงนัก เช่น ภูเขาไฟระเบิด หรือไฟป่า ที่ก่อให้เกิดควันและเถ้าถ่านเป็นจำนวนมาก หรือฝุ่นละอองที่พบได้ในทุกที่
 2. จากฝีมือมนุษย์ มนุษย์เป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศมากที่สุด การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ ส่งผลให้เกิดความต้องการพลังงานและเชื้อเพลิงต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มลพิษที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ส่วนใหญ่นั้น จะเกิดจากยานพาหนะ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลเสียของมลพิษทางอากาศ
 • ลดประสิทธิภาพการทำงานของปอด เป็นสาเหตุของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
 • ทำให้เกิดการระคายเคืองตา จมูก และคอ
 • ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาท
 • บดบังแสงสว่าง ลดความสามารถในการมองเห็น

 


มลพิษทางน้ำ - Water Pollution
มลพิษทางน้ำ มีสาเหตุสำคัญมาจากการจากทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำ และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การก่อสร้างบ้านเรือนและชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในเขตเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ต่างก็มีการปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรง โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการใด ๆ จึงยิ่งเป็นการสร้างมลพิษให้กับแหล่งน้ำต่าง ๆ มากขึ้นมลพิษทางน้ำเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ เช่น อหิวาตกโรค บิด และท้องเสีย เป็นต้น และยังส่งผลกระทบต่อต่อวงจรชีวิตของสัตว์น้ำ เช่นน้ำเสียที่เกิดจากสารพิษอาจทำให้ปลาและสิ่งมีชีวิตตายทันที ทั้งนี้ลำคลองต่าง ๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เต็มไปด้วยน้ำเน่า เนื่องจากชาวบ้านริมคลองมักจะเลือกทิ้งขยะลงน้ำกัน ฉะนั้น การจะแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ ก็ต้องปรับกันที่ระเบียบวินัยในการทิ้งขยะจากชาวบ้านในชุมชนริมคลอง และความร่วมมือจากภาครัฐตรวจสอบอยู่เสมอ

 

มลพิษทางดิน - soil pollution
มลพิษทางดิน เกิดได้ทั้งจากสารเคมีที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของดิน เช่น กิจกรรมอุตสาหกรรม สารเคมีจากการเกษตรกรรม หรือมีการกำจัดของเสียอย่างไม่เหมาะสม โดยมลพิษทางดิน สามารถเกิดขึ้นได้ จากสาเหตุต่อไปนี้
 • มีการปล่อยสารพิษลงดินโดยอุบัติเหตุ หรือตั้งใจ
 • ฝนกรด (เป็นผลต่อเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศ)
 • การทำการเกษตรกรรมแบบเข้มข้น
 • กิจกรรมทางการเกษตร เช่น การใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช และปุ๋ย
 • การทำเหมือง
 • ขยะหรือสารเคมีที่ถูกฝังลงดิน
 • ขยะอิเล็กทรอนิกส์
 • สารเคมี ซึ่งที่พบบ่อยที่สุด คือ ไฮโดรคาร์บอนปิโตรเลียม ตัวทำละลาย ตะกั่วและโลหะหนักอื่น ๆ

มลพิษทางดินสามารถส่งผลเสียต่อระบบนิเวศได้เป็นอย่างมาก และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะแสดงออกผ่านทางการเปลี่ยนแปลง ของระบบจุลินทรีย์และสัตว์ขาปล้องประจำถิ่นในดิน ส่งผลให้ห่วงโซ่อาหารบางส่วนถูกกำจัด และกระทบต่อผู้บริโภคต่อไปได้

 

การควบคุมมลพิษ
ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ หรือทางดิน ก็ล้วนแต่สมควรถูกควบคุม และลดปริมาณการเกิดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นการลดปัญหา ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนเรา และสภาพแวดล้อม รวมถึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาด้วย ซึ่งการควบคุมมลพิษนั้น สามารถทำได้หลายวิธี เช่น
 • การออกกฎหมายควบคุมจากหน่วยงานของรัฐ
 • การกำหนดมาตรฐาน เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพอากาศ น้ำ และดิน
 • การควบคุมแหล่งกำเนิด
 • การเปลี่ยนกระบวนการหรือวีธีการผลิต
 • การนำสารปนเปื้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิตไปใช้ประโยชน์ใหม่
 • ปลูกป่าทดแทน เพื่อช่วยฟอกอากาศ และฟื้นฟูสภาพดิน
 • ออกมาตรการควบคุม และกำหนดการกำจัดขยะอย่างถูกต้อง

 


การแก้ปัญหามลพิษ ฟังดูเผิน ๆ อาจเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว แต่ความจริงแล้ว ปัญหาจากมลพิษนั้น ส่งผลต่อพวกเราทุกเป็นอย่างมากจึงอาจเรียกได้ว่า การช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษ ก็ไม่ต่างอะไรกับการดูแลตัวเองนั่นเอง

 

 

Cr. gedgoodlife

 

 

 

 

Recent Post

icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-598icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-599icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5910icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5911icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5912icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5913icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5914

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Follow Us

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube