ศาสตร์แห่งน้ำทะเลเพื่อสุขภาพ

เรเน่ ควินตัน นักธรรมชาติวิทยาที่มีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศษ ได้กล่าวไว้ในปี 1904 ว่า น้ำทะเลเป็นจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิต
บนโลก นอกจากนี้น้ำทะเลยังมีบทบาทในการบำบัดโลกด้วย ศาสตร์แห่งการใช้น้ำทะเลเพื่อการรักษาสุขภาพที่เรียกว่า
ทาลาสโซเทอราพี (Thalassotherapy) มีมากว่า 4,000 ปีแล้ว (Thalassa มาจากภาษากรีก แปลว่า ทะเล)

เนื่องจากน้ำทะเลอุดมไปด้วยเกลือแร่และแร่ธาตุสำคัญที่ร่างกายต้องการมากมาย น้ำทะเลจึงมีประโยชน์ต่อการรักษา
สุขภาพ มีคุณสมบัติช่วยสมานผิว บรรเทาอาการผิวหนังอักเสบ และทำให้แผลหายเร็ว พลังของน้ำทะเลถูกนำมาใช้
เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต บรรเทาความเครียด รักษาอาการปวดข้อต่อ การบำบัดด้วยวิธีนี้เป็นที่นิยมในทวีปยุโรป
การใช้ประโยชน์จากน้ำทะเลในทางสุขภาพ อีกวิธีหนึ่งก็คือการหายใจเอาไอของน้ำทะเลเข้าไปในจมูก โดยใช้อุ้งมือ
วักน้ำทะเลขึ้นมาจ่อไว้ใต้จมูก และสูตรหายใจเข้าลึกๆ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยทำความสะอาดไซนัส และทำให้จมูกหายใจ
โล่งสบาย

แม้การใช้น้ำทะเลธรรมชาติบำบัดในรูปแบบนี้ กำลังเป็นที่นิยม แต่มีปัจจัยหลายอย่างต้องคำนึงถึงคือ คุณภาพของ
น้ำทะเลที่จะนำมาใช้โดยต้องมาจากทะเลที่ไม่มีมลภาวะและอยู่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 10 กิโลเมตร
อุณหภูมิของน้ำทะเลต้องพอเหมาะปราศจากเชื้อที่ทำให้เกิดโรค มีปริมาณโลหะหนักในน้ำทะเลไม่เกิน 20 ส่วน
ในล้านส่วน ปราศจากสารกัมมันตภาพรังสี และต้องมาจากทะเลในส่วนที่ลึกไม่ต่ำกว่า 5 เมตรของทะเลในระยะ
ห่างจากชายหาด

ดังนั้นศาสตร์การใช้น้ำทะเลเพื่อบำบัด จึงควรคำนึงถึงแหล่งกำเนิดของน้ำทะเล และความสะอาดเป็นสำคัญ รวมถึง
ต้องตรวจสอบคุณภาพของน้ำทะเลที่นำมาใช้ด้วยจึงจะเกิดผลสูงสุด

จากน้ำทะเลธรรมชาติ สู่สเปรย์น้ำทะเลพ่นจมูก ทางเลือกของการล้างจมูก
สุขอนามัยที่ดีของโพรงจมูกเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงานของจมูก จมูกถือเป็นปราการด่านสำคัญที่สิ่งแปลกปลอมหรือ
เชื้อโรคในอากาศสามารถผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ หากการทำงานของจมูกผิดปกติไป อาจเนื่องมาจาก มลภาวะ ฝุ่นละออง
ภูมิแพ้ หรือมีการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจทำให้ขนเล็กๆ ที่อยู่ภายในโพรงจมูกที่ช่วยในการกรองฝุ่นละอองทำงาน
ผิดปกติ จะทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเข้าสู่จมูกได้ลดลง การทำความสะอาดจมูก
จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้จมูกสะอาด ไม่ทำให้จมูกแห้งเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุ
โพรงจมูก และสามารถใช้ร่วมกับการรักษาปกติในโรคติดเชื้อทางหู คอ จมูกได้

สเปรย์น้ำทะเลพ่นจมูก ที่ใช้ในการล้างจมูกที่ดีควรจะ…

  • เป็นสารละลายน้ำทะเลเจือจางจากธรรมชาติ ปราศจากเชื้อ ไม่มีสารกันเสีย ไม่ใส่สารเคมี
  • มีสมดุลความเข้มข้นเท่ากันกับของเหลวในร่างกาย (Isotonic) ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุโพรงจมูก
  • มีระบบการแพร่กระจายอนุภาคขนาดเล็ก (Micro-diffusion) ทำให้สารละลายน้ำทะเลสัมผัสเยื่อบุโพรงจมูก ได้อย่างอ่อนโยนทั่วถึง และนานกว่า เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้
  • หัวพ่นสเปรย์ ควรมีการออกแบบพิเศษ (Nasal tip with safety ring) เพื่อป้องกันการใส่หัวพ่นที่ลึกเกินไปในโพรงจมูก เพื่อความปลอดภัยในการใช้
  • ที่ปลายหัวพ่นควรมีลิ้นป้องกันการไหลย้อนกลับ (Anti-reflux valve) เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกที่ไหลย้อนกลับ

หรือกล่าวโดยสรุป สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการใช้สเปรย์น้ำทะเลพ่นจมูก คือคุณสมบติของสารละลายน้ำทะเลและบรรจุภัณฑ์ที่เสริมความปลอดภัย

cr.mammaherb

Recent Post

icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-598icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-599icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5910icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5911icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5912icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5913icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5914

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Follow Us

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube