อากาศสกปรกทำให้ท่านอายุสั้น

 

ท่านก็ทราบใช่ไหมว่าอากาศสกปรกนั้นเป็นอันตรายต่อร่างกายโดยตรง ทำให้แสบตาแสบคอ ทำให้เป็นโรคหลอดลม
อักเสบ ปอดพิการ ทำให้เม็ดเลือดพิการ ทำให้เป็นมะเร็ง ทำให้เป็นหมันและเป็นพิษต่อทารกในครรภ์

คนทั่ว ๆ ไป สามารถยังชีพอยู่ได้ด้วยการดื่มน้ำวันละ 4 1/2 ปอนด์ และกินอาหาร 4 ปอนด์ แต่เพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้
ร่างกายต้องการอากาศหายใจถึง 30 ปอนด์ เราอาจเลือกดื่มน้ำและทานอาหาร จะทราบความสะอาดหรือสกปรก
โดยรสของมัน จากการได้ชิม หรือได้เห็น แต่เราจะไม่มีโอกาสดังกล่าวนี้เลยสำหรับอากาศ เราต้องยอมรับเอาอากาศ
ที่อยู่รอบตัวเราหายใจ ถึงแม้ว่าในอากาศนั้นจะเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล

ท่านทราบหรือไม่ว่าอากาศที่ท่านหายใจเข้าไปนั้นสกปรกแค่ไหน
ไม่มีแหล่งชุมชนใดที่มีคนอยู่รวมกันตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไปจะไม่ประสบปัญหาเรื่องอากาศสกปรกที่คนเป็นผู้ทำให้
เกิดขึ้นเองในตัวเมืองหรือหมู่บ้านนั้น อากาศสกปรกจะปกคลุมและรายรอบเป็นระยะทางนับเป็นไมล์ ดังนั้น ถึงแม้ว่า
ในหมู่ชนกลุ่มน้อยตามชนบท ก็จะต้องประสบปัญหากับอากาศสกปรก

ปัจจุบันนี้ท่านหายใจเอาพิษชนิดใดเข้าไปบ้าง?
ทุก ๆ วันท่านจะสูดอากาศเพื่อการหายใจประมาณ 16,000 คว๊อท เกือบจะไม่มีอากาศบริสุทธิ์อยู่เลย อากาศที่
ท่านสูดเข้าปอดเพื่อทำการฟอกโลหิตให้สะอาดนั้น จะมีสิ่งแปลกปลอมผสมอยู่ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของท่าน
เป็นที่สุด

เกือบทุก ๆ แห่งในกรุงเทพมหานคร ท่านได้สูดดมเอาอนุภาคต่าง ๆ เป็นจำนวนมากซึ่ง-บ้างก็เล็กจนมองด้วยตาเปล่า
ไม่เห็น-ควันดำ-ฝุ่น-เขม่า-ฝุ่นโลหะ-ซิลิกา-คาร์บอนม็อนน็อคไซด์ และอื่น ๆ ท่านต้องสูดดมเข้าไปวันแล้ววันเล่า ทั้งที่
มีส่วนผสมสารเคมีหรือมีแก๊สชนิดต่างๆผสมอยู่ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อากาศสกปรกนี้บางครั้งก็ทำให้เกิดอาการรระคายเคือง บ้างก็มีอาการเป็นพิษ อากาศที่ท่านหายใจขณะนี้จะผสม
อยู่ด้วย แก๊สซัลเฟอร์ไดอ๊อกไซด์, แก๊สคาร์บอนม็อนน็อคไซด์, โอโซน, ไนโตรเจนไดออ๊อกไซด์, ไอระเหยของตะกั่ว,
ฮัยโดรคาร์บอน, รวมทั้งเขม่าและเศษละอองต่าง ๆ กับทั้งยังมีสารเคมีอื่น ๆ ที่ยังแยกแยะไม่ได้อีกเป็นหมื่น ๆ ชนิด

อากาศสกปรกทำให้ท่านต้องเสียเงิน
เขม่า, ควัน, แก๊สต่าง ๆ รวมทั้งสารเคมีอีกมากชนิด จะเปรียบได้เสมือนตัวมารร้ายที่จะกระชากเงินจากกระเป๋าของท่าน
ทั้งนี้เพราะว่าอากาศที่อยู่ล้อมตัวท่านนั้น มีแต่ส่วนผสมทางเคมีที่เป็นพิษ และนี่คือความจริง ซึ่งท่านเองก็ต้องยอมรับว่า

ท่านเองนั่นแหละ… เพราะว่าน้ำมันต้องเผาไหม้ในการผลิตกำลังงาน เพื่อสนองสิ่งที่จำเป็นในการยังชีพและความ
ฟุ่มเฟือยสำหรับท่าน

 

Cr. jchealthtech

Recent Post

icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-598icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-599icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5910icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5911icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5912icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5913icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5914

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Follow Us

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube