โรคภูมิแพ้อากาศ ทำไมถึงแพ้ อาการและสาเหตุ?

อยู่ดีๆ ก็ จาม มีน้ำมูกไหล ทั้งที่ไม่ได้มีอาการของคนเป็นไข้หวัด บางครั้งอากาศร้อนแสนร้อน ก็ยังมีน้ำมูกไหลได้ มันเกิด
อะไรขึ้นกับร่างกายกันแน่ อาการเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยู่กับเรานาน แต่ก็สามารถทำให้เรารู้สึกรำคาญ หงุดหงิดได้ อาการ
แบบนี้เรามักเรียกกันว่า อาการแพ้อากาศ หรือ โรคภูมิแพ้อากาศอยู่ดีๆ ก็ จาม มีน้ำมูกไหล ทั้งที่ไม่ได้มีอาการของคน
เป็นไข้หวัด บางครั้งอากาศร้อนแสนร้อน ก็ยังมีน้ำมูกไหลได้ มันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายกันแน่ อาการเหล่านี้อาจจะไม่ได้
อยู่กับเรานาน แต่ก็สามารถทำให้เรารู้สึกรำคาญ หงุดหงิดได้ อาการแบบนี้เรามักเรียกกันว่า อาการแพ้อากาศ หรือ
โรคภูมิแพ้อากาศ

โรคภูมิแพ้อากาศ หรือ โรคภูมิแพ้จมูก (Allergic Rhinitis) คือการมีปฎิกิริยาตอบสนองไวมากต่อสารก่อภูมิแพ้
เมื่อสารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกาย สารอิมมูโนโกลบูลินอี (Immunoglobulin E/IgE) ก็จะทำปฎิกิริยากับสารก่อภูมิแพ้ที่
หายใจเข้าไป ส่งผลให้เซลล์ภายในจมูกแตกตัวและหลั่งสารออกมา ทำให้เกิดการอักเสบและมีอาการอื่นของโรคตามมา
เช่น จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล เยื่อบุตาอักเสบ ไซนัสอักเสบ คออักเสบ สารก่อภูมิแพ้จมูกอาจเกิดจากเปลี่ยนแปลงของ
อากาศ ไม่ว่าจะอากาศร้อนหรืออากาศเย็น ความชื้นในอากาศ กลิ่นฉุน สิ่งระคายเคืองต่าง ๆ อย่าง ไรฝุ่น แมลงสาบ
เกสรดอกไม้ ขนสัตว์ น้ำหอม ควันธูป เป็นต้น จากการสำรวจพบว่า โรคภูมิแพ้มักพบในเด็กและวัยรุ่นมากกว่า 80 %
ของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ และผู้ป่วยชาวไทยมักเป็นภูมิแพ้อากาศที่เกิดจากไรฝุ่น เป็นอันดับต้น ๆ

โรคภูมิแพ้อาจเกิดจากพันธุกรรม ผู้ที่ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้อากาศจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้ง่าย
ในทายาทรุ่นต่อๆไป และเกิดจากาสิ่งแวดล้อมที่มีสารก่อภูมิแพ้ การหลีกเลี่ยงสามารถช่วยลดอัตราการเป็นโรคนี้ได้
เช่นกันคะ

โรคภูมิแพ้อากาศ อาจแบ่งได้ตามอาการได้ 4 ประเภท

 1. มีอาการเด่นทางน้ำมูก คือมีน้ำมูกใส จาม คันจมูก
 2. มีอาการคัดจมูกเป็นหลัก ไม่มีน้ำมูกหรือจาม
 3. มีอาการทั้งมีน้ำมูกใสและคัดจมูก
 4. มีอาการหลายๆอย่างเช่น ไอเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากมีเสมหะไหลลงคอ มีอาการคันหัวตา ปวดศีรษะเรื้อรัง นอนกรน
  ปากแห้ง สำหรับกลุ่มนี้ แพทย์จะต้องมีความชำนาญในการวิเคราะห์

เราสามารถรักษาโรคภูมิแพ้อากาศได้ด้วยการหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้หรือสารก่อภูมิแพ้ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เช่น
ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ รวมถึงภาวะเครียดจะทำให้ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มีอาการหนักขึ้น และหากมีอาการ
ให้รีบพบแพทย์ทันที การทานยาหรือพ่นยาทางจมูก เช่น ยาต้านฮีสตามิน (Antihistamine) ยาขยายหลอดลม
ยาสเตียรอยดพ่นจมูก และการฉีดวัคซีนเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้ เป็นการฉีดสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในร่างกายโดยเริ่มจาก
ปริมาณน้อยๆ และค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ จนร่างกายของผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดนั้น การรักษา
ด้วยวิธีนี้ต้องรักษาต่อเนื่องนานกว่า 3-5 ปี โดยแพทย์เฉพาะทาง นอกจากนี้การฉีดวัคซีนมักกระทำให้ผู้ป่วยที่รักษา
ด้วยยาแล้วไม่หายหรือมีอาการแพ้ยา

สารภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยมักอยู่รอบ ๆ ตัวเราเอง อาทิ

 • ไรฝุ่น อาจเกิดจากมูลของไร หรือจากตัวไร เราควรจัดห้องให้โล่ง ไม่ควรมีพรม ตุ๊กตา หมั่นเปลี่ยนปลอกหมอน
  ผ้าม่าน ผ้าห่ม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • สัตว์เลี้ยง ไม่ควรเลี้ยงสัตว์ที่มีขน เพราะสัตว์เหล่านี้จะมีการผลัดขนอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าอยากจะเลี้ยงไม่ควรนำ
  เข้ามาเลี้ยงในตัวบ้าน รักษาความสะอาดให้กับสัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นและเครื่องกรองอากาศ
 • แมลงสาบ ฝุ่นทีเกิดจากซากที่ตายแล้วของแมลงสาบและมูลของแมลสาบ เป็นสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ และเป็น
  สาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหอบหืด มากกว่าสารที่มาจากตัวแมลสาบเองเสียอีก
 • เกสรพืช ไม่ควรนำดอกไม้สด ดอกไม้แห้งไว้ในบ้าน ควรปิดประตู หน้าต่างในช่วงที่มีการแพร่กระจายของเกสร
  ดอกไม้มาก ๆ 
  อย่างก็ตามเมื่อเรารักษาอาการภูมิแพ้หายแล้ว ก็ยังสามารถกลับมาเป็นได้ตลอดเวลา เนื่องการผู้ป่วย
  ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้หรือปัจจัยต่างที่ส่งเสริมให้เกิดภูมิแพ้ได้ง่ายและเร็วขึ้น อาจมีโอกาสเกิดโรค
  แทรกซ้อนได้บ่อย อย่าง ไซนัสอักเสบ (เกิดจากเยื่อบุจมูกบวม รูเปิดไซนัสตีบตัน ทำให้เกิดการอักเสบในไซนัส)
  หูชั้นกลางอักเสบ (เนื่องจากมีทางเชื่อมต่อระหว่างโพรงหลังจมูกกับหูชั้นกลาง ถ้าเกิดมีอาการภูมิแพ้เรื้อรังอาจ
  ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหู) และนอนกรน การดูแลสุขภาพตนเองอยู่ตลอดเวลา เป็นหนทางของการห่างไกล
  โรคภัยไข้เจ็บได้ดีคะ

Cr. talk.mthai.com

Recent Post

icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-598icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-599icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5910icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5911icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5912icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5913icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5914

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Follow Us

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube