8 วิธีหายใจที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพ

8วิธีหายใจที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพ
1. การหายใจแบบเม้มริมฝีปาก
วิธีนี้จะเป็นการหายใจโดยการเม้มริมฝีปากเอาไว้ ให้หายใจเข้าโดยเม้มริมฝีปากเอาไว้ ค้างไว้ 2 วินาทีแล้วค่อยหายใจ
ออกช้า ๆ ผ่านทางปาก โดยให้หายใจเข้า 3 ครั้งและหายใจออก 3 ครั้ง ตามวิธีข้างต้น ทำไปเรื่อยๆจนคุณควบคุมจังหวะ
การหายใจได้ วิธีนี้จะเป็นการช่วยเปิดทางเดินอากาศเวลาหายใจ

2. หายใจให้เข้าจังหวะ
วิธีนี้จะช่วยการหายใจเวลาคุณออกกำลังกาย พยายามกำหนดการหายใจให้เข้ากับจังหวะการออกกำลังกาย เช่น
เวลาคุณเดินบนลู่วิ่ง ก็ให้จับจังหวะการหายใจกับจังหวะการก้าวเท้าให้สัมพันธืกัน จะช่วยให้อ็อกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ
ได้ดีในระหว่างที่คุณออกกำลังกาย แถมยังช่วยให้การหายใจเป็นไปตามจังหวะไม่สะดุดขณะออกกำลังกาย

3. การไอ
เวลาที่คนเราไอมักจะไอเป็นจังหวะสั้นๆและถี่ วิธีการฝึกไอต่อไปนี้จะการช่วยให้ระบบการหายใจดีขึ้น เป็นการเคลียร์
ทางเดินหายใจวิธีหรึ่ง และยังช่วยบรรเทาอาการเจ็บหน้าอกให้ลดลงเมื่อเกิดการไอ วิธีฝึกการไอที่ถูกต้อง ให้นั่ง
กอดอกบนเก้าอี้ หายใจเข้าทางจมูกช้า ๆ เอนตัวไปข้างหน้าแล้วใช้แขนกดท้องเอาไว้ จากนั้นไอออกมา 2-3 ครั้ง
ผ่านทางปากที่เปิดออกเล็กน้อย โดยให้ไอสั้นๆออกมาเป็นครั้ง ๆ แล้วหายใจเข้าช้า ๆ กลับเข้าไป

4. หายใจให้ลึกถึงช่องท้อง
วิธีนี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อไดอะแพรม ที่อยู่ระหว่างหน้าอกและช่องท้องใต้ปอดทำงานได้ดีขึ้น แถมยังช่วยลดอาหาร
วิตกกังวลได้อีกด้วย วิธีคือให้วางมือข้างหนึ่งไว้บนอกและอีกข้างวางไว้บนหน้าท้อง เมื่อหายใจเข้าต้องรู้สึกว่า
หน้าท้องนูนขึ้น และเมื่อหายใจออกให้ใช้มือกดท้องให้แฟ่บลงเพื่อเป็นการช่วยดันอากาศออกจากท้อง สามารถใช้
วิธีนี้ควบคู่ไปกับการหายใจแบบเม้มริมฝีปากที่บอกไปแล้วข้างต้นได้

เมื่อไหร่ที่เหมาะจะฝึกการหายใจ
คุณสามารถฝึกการหายใจได้ตลอดเวลา เป็นการช่วยให้คุณหายใจได้อย่างสะดวกและถูกวิธี เวลาที่คุณทำกิจกรรม
ทั่ว ๆ ไประหว่างวัน อย่างการเดินขึ้นบันได หรือยกสิ่งของ

Cr.ohlor

Recent Post

icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-598icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-599icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5910icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5911icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5912icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5913icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5914

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Follow Us

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube