Aqua-Maris-012-Billboard-970X250edit

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ‘อควา มาริส’ ได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ โดยมีน้ำทะเลบริสุทธิ์จากทะเลเอเดรียติกเป็นส่วนประกอบหลัก ไม่ใส่วัตถุกันเสียและสารเติมแต่งใด ๆ ทั้งยังผลิตขึ้นตามมาตรฐานทางเภสัชกรรมสำหรับการผลิตแบบปลอดเชื้อ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีของยุโรป ‘อควา มาริส’ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการเฉพาะกลุ่ม ทั้งทารก เด็ก และผู้ใหญ่ ในการบรรเทาอาการหายใจลำบาก


อควา มาริส โปรเทคโท
อควา มาริส คลาสสิก

อควา มาริส สตรอง
อควา มาริส เบบี้ สเปรย์

icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-598icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-599icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5910icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5911icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5912icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5913icon-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a-aqua-maris-05-9-5914

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Follow Us

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube